پیاده سازی امنیت شبکه
17 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

پیاده سازی امنیت شبکه

عنوان استاندارد: پیاده سازی امنیت شبکــه

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

کد استاندارد: 1-017-53-2523

توضیحاتی در خصوص این استاندارد فنی و حرفه ای

پیاده سازی امنیت شبکه این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور پیاده سازی امنیت شبکــه است. عناصر شایستگی بررسی اولیه شبکه های کامپیوتری، بررسی اولیه شبکه های کامپیوتری، بررسی پیشرفته و حرفه ای شبکه های کامپیوتری، بررسی و شناسایی امنیت شبکه، شناسایی و تشخیص معماری امنیت شبکه، شناسایی آلودگی های الکترونیکی (بدافزارها) و جلوگیری از انتقال آنها در سطح شبکه و شناسایی و انتخاب ابزارهای امنیت اطلاعات و شبکه در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی حرفه ای احصا، گردیده است.

حداقل میزان تحصیلات:دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر کار و دانش ـ دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای ـ برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

شایستگی پیش نیاز: گذراندن بسته نصب و نگهداری شبکه

طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

 

سرفصلهای این استاندارد فنی و حرفه ای

عنصر شایستگیمعیار عملکرد
1- بررسی اولیه شبکه های کامپیوتری

1-1- بررسی و تشخیص مقدمات شبکه ها

2-1- بررسی و شناسایی مکانیزم های بهره برداری از شبکه

3-1- شناسایی پیکربندی و مدل های شبکه ای

4-1- بررسی و تشخیص سخت افزارهای شبکه و نحوه قرارگیری آنها در سطح شبکه های کامپیوتری

5-1- بررسی و شناسایی انتقال داده ها در سطح شبکه های کامپیوتری

2- بررسی پیشرفته و حرفه ای شبکه های کامپیوتری

1-2- چگونگی انتقال داده ها در سوئیچ ها و تفاوت آنها با هاب از دیدگاه امنیتی و سیاست های امن سازی انتقال داده

2-2- چگونگی انتقال داده ها در مسیریاب ها و تفاوت آنها با پل ها از دیدگاه امنیتی و سیاست های امن سازی انتقال داده

3-2- بررسی پیشرفته با مدل های شبکه ای با دید و تمرکز بر امنیت شبکه

4-2- بررسی امنیت اطلاعات در نحوه انتقال دیتا

5-2- بررسی حرفه ای امنیت اطلاعات در شبکه های کامپیوتری

6-2- پیاده سازی یک شبکه کامپیوتری با استفاده از سوئیچ ها و انتقال داده ها در لایه 2

3- بررسی و شناسایی امنیت شبکه

1-3- بررسی و شناسایی امنیت شبکه

2-3- انتخاب ملزومات جهت پیاده سازی امنیت شبکه

3-3- شناسایی پروتکل های عمومی و خصوصی و نحوه انتقال داده در سطح شبکه ها

4-3- شناسایی پروتکل های خاص امنیت اطلاعات در سطح شبکه

5-3- بررسی و شناسایی IPSEC,SSL,SSH

6-3- بررسی و انتخاب مدل های امنیت شبکه

4- شناسایی و تشخیص معماری امنیت شبکه

1-4- بررسی و تشخیص معماری امنیت شبکه

2-4- پیاده سازی معماری امنیت شبکه در مدل های 7 لایه

3-4- پیاده سازی معماری امنیت شبکه در مدل های 4 لایه

4-4- بررسی و شناسایی معماری امنیت شبکه با توجه به نیازها و الزامات امنیتی

5-4- بررسی و شناسایی استانداردهای معماری امنیت شبکه از قبیل ITU-x509 و…

6-4- طراحی یک معماری امن با توجه به زیرساخت انتقال داده ها در لایه انتقال

5- شناسایی آلودگی های الکترونیکی (بدافزارها) و جلوگیری از انتقال آنها در سطح شبکه

1-5- بررسی و شناسایی آلودگی های الکترونیکی

2-5- شناسایی انواع آلودگی های الکترونیکی

3-5- شناسایی نحوه های ورود و انتقال آلودگی های الکترونیکی در سطح شبکه های کامپیوتری

4-5- شناسایی نحوه جلوگیری انتقال آلودگی های الکترونیکی در سطح شبکه ها

5-5- تشخیص انواع بدافزارها

6-5- شناسایی ضد بدافزارها

7-5- بهره برداری از یک سیستم ضد بدافزار و به روز رسانی آن

6- شناسایی و انتخاب ابزارهای امنیت اطلاعات و شبکه

1-6- شناسایی ابزارهای امنیت اطلاعات

2-6- شناسایی ابزارهای امنیت اطلاعات برای کنترل محرمانگی و صخت

3-6- شناسایی رمز علم رمزنگاری و بهره برداری از آن

4-6- شناسایی انوع مختلف رمزنگاری

5-6- بررسی و تشخیص مرکز عملیات امنیتی (S.O.C)

6-6- بررسی و تشخیص نفوذ اخلاقی و غیراخلاقی در سطح شبکه

 

دانلود استاندارد

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.