28 بهمن 1392 آموزش های کاربردی بدون دیدگاه

 آموزش ساخت Password Reset Disk

 در این مقاله می خواهیم یکی دیگر از ویژگی هایی را که در Windows 8 و Windows7 وجود دارد، به نام Password Reset disk را به شما معرفی کنیم که بسیار می تواند پرکاربرد و مفید باشد.

برای همه ی ما پیش آمده است که برای سیستم خود Password در نظر گرفته باشیم اما بعد آن فراموش کرده ایم.

با استفاده از این ویژگی می توانیم راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم تا در موقع لزوم از آن استفاده کنیم.

نحوه کار به صورت زیر است:

یک Fash Memory را به سیستم متصل می کنیم و  از منوی Start، Create Password Reset disk را جستجو می کنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 1

ویزارد آن باز می شود و ما گزینه Next را انتخاب می کنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 2

در صفحه بعدی باید  Drive Flash  را انتخاب کنیم.در اینجا درایو E مد نظر ما است.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 3

در ادامه باید Password سیستم خودمان را وارد کنیم و Next را بزنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 4

منتظر می مانیم تا پروسه تکمیل شود و بعد گزینه Next را انتخاب می کنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 5

و در نهایت هم که باید گزینه Finish را انتخاب کنیم و مراحل کار به اتمام می رسد.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 6

خوب تا اینجا مرحله اول کار ما تمام شده است.

فرض کنید یک بار سیستم را خاموش می کنید و برای روشن کردن آن دیگر Password را به خاطر نمی آورید، اینجاست که می توانید از این ویژگی استفاده کنید.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 7

Password ی را که فکر می کنیم درست است را وارد می کنیم .

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 8

خوب  با پیغام خطا مواجه می شویم و Password ما صحیح نمی باشد.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 9

باید گزینه Reset password را انتخاب کنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 10

ویزاردی باز خواهد شد که آن را Next می کنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 11

در اینجا باید Flash drive خود را انتخاب کنبم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 12

یک Password جدید برای سیستم خود در نظر می گیرم و آن را وارد می کنیم و Next را می زنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 13

در نهایت هم که finish را می زنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 14

سیستم دوباره از ما Password می خواهد که ما اخرین Password را که در نظر گرفته ایم که همان Password جدید است را وارد می کنیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 15

می بینیم که به راحتی Windows بالا آمده و ما در صفحه desktop خود هستیم.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk هیوا شبکه - تصویر 16

خوب آموزش ما در اینجا به اتمام می رسد. امیدوار هستیم که مفید واقع شده باشد.

دانلود PDF آموزش ساخت Password Reset Disk

                                                آموزش ساخت Password Reset disk             آموزش ساخت Password Reset disk       آموزش ساخت Password Reset disk       آموزش ساخت Password Reset disk