طراحی امنیت شبکه
17 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

طراحی امنیت شبکه

نام استاندارد: طراحی امنیت شبکه

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

کد استاندارد: 1-022-53-2523

 

توضیحاتی درخصوص استاندارد فنی و حرفه ای

طراحی امنیت شبکه این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور طراحی و مستندسازی امنیت شبکه و اطلاعات است. عناصر شایستگی بررسی و تشخیص پیاده سازی شبکه با دیدگاه های گوناگون، تحلیل امنیت شبکه های کامپیوتری، طراحی و معماری امن شبکه های کامپیوتری، طراحی امنیتی در شبکه های LAN، طراحی امنیتی در شبکه های WAN و طراحی های امنیتی ترکیبی در سطح شبکه های کامپیوتری (شبکه های مرکب از LAN و WAN ) در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی حرفه ای احصاء گردیده است.

 

 حداقل میزان تحصیلات: دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر و کار و دانش – دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای – برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز: گذراندن بسته دستیاری امنیت شبکه

 طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

سرفصلهای استاندارد فنی و حرفه ای

عنصر شایستگیمعیار عملکرد
1- بررسی و تشخیص پیاده سازی شبکه با دیدگاه های گوناگون

1-1- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه مدیریتی

1-2- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه انتقال داده

1-3- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه دیدگاه معماری

1-4- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه اصول سرپرستی

1-5- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه ماهیت انتقال

1-6- بررسی شبکه های کامپیوتری از دیدگاه رسانه منتقل کننده

2- تحلیل امنیت شبکه های کامپیوتری

2-1- بررسی مقدمات اصول امنیت شبکه

2-2- تحلیل نیازمندی های امنیت شبکه

2-3- بررسی ساختارهای معماری امن

2-4- بررسی اصول امنیت در شبکه های LAN

2-5- بررسی اصول امنیت در شبکه های WAN

2-6- بررسی اصول پیاده سازی امنیت

3- طراحی و معماری امن شبکه های کامپیوتری

3-1- طراحی معماری امن براساس ساختار داده ها

3-2- طراحی معماری امن براساس کانال انتقال دیتا

3-3- طراحی معماری امن براساس ماهیت کانال

3-4- طراحی معماری امن براساس مدیریت انتقال دیتا

4- طراحی امنیتی در شبکه های LAN

4-1- بررسی حرفه ای و کامل شبکه های LAN

4-2- نیازمندی های شبکه LAN fvhd \dhni shcd

4-3- معماری امن برای پیاده سازی در سطح LAN

4-4- پیاده سازی امنیتی در سطح LAN

5- طراحی امنیتی در شبکه های WAN

5-1- بررسی حرفه ای و کامل شبکه های WAN

5-2- نیازمندی های شبکه های WAN برای پیاده سازی

5-3- بررسی نقاط آسیب پذیر شبکه های WAN

5-4- معماری امن برای پیاده سازی در سطح WAN

5-5- پیاده سازی امنیتی در سطح WAN با توجه به نقاط آسیب پذیر

6- طراحی امنیتی ترکیبی در سطح شبکه های کامپیوتری (شبکه های مرکب از LAN و WAN)

6-1- بررسی مقدماتی و پیشرفته معماری ترکیبی

6-2- چگونگی بکارگیری امنیت در شبکه های ترکیبی

6-3- کار با آدرس فیزیکی و مقابله با حملات مرتبط به آن (Mac add)

6-4- کار با آدرس اینترنتی و مقابله با حملات مرتبط به آن (IP add)

6-5- طراحی امنیت در شبکه های ترکیبی با توجه به ماهیت آن

 دانلود استاندارد

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.