طراحی امنیت شبکه های بی سیم
17 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

طراحی امنیت شبکه های بی سیم

نام استاندارد: طراحی امنیت شبکهای بی سیم

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

کد استاندارد: 1-026-53-2523

توضیحاتی در خصوص این استاندارد فنی و حرفه ای

این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور طراحی و مستندسازی امنیت شبکه و اطلاعات است. عناصر شایستگی بررسی قوانین و اصول شبکه های بی سیم، بررسی امنیت در شبکه های بی سیم، طراحی و پیاده سازی امنیت با روش های گوناگون در شبکه های بی سیم (1) با توجه به ماهیت کانال و سیگنال، طراحی و پیاده سازی امنیت با روش های گوناگون در شبکه های بی سیم (2) با توجه به نیازمندی های امنیت، طراحی و پیاده سازی امنیت با روش های گوناگون در شبکه های بی سیم (3) با توجه به اصول نگهداری و ذخیره سازی اطلاعات در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی حرفه ای احصاء گردیده است.

حداقل میزان تحصیلات:دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر و کار و دانش – دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای – برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

مهارت های پیش نیاز: گذراندن بسته امکان سنجی امنیت شبکه

 طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

سرفصلهای این استاندارد فنی و حرفه ای

عنصر شایستگیمعیار عملکرد
1- بررسی قوانین، استانداردها و اصول شبکه های بی سیم

1-1- بررسی استانداردهای تکنولوژی بی سیم

1-2- مقایسه تکنولوژی بی سیم با سیمی

1-3 طراحی شبکه های بی سیم

1-4- تحلیل نیازمندی های طراحی شبکه های بی سیم

1-5- بررسی انواع سیگنال

2- بررسی و اعمال امنیت در شبکه های بی سیم

2-1- بررسی و اعمال امنیت با توجه به ماهیت محرمانگی

2-2- بررسی و اعمال امنیت با توجه به ماهیت صحت

2-3- بررسی و اعمال امنیت با توجه به ماهیت جامعیت

2-4- بررسی و اعمال امنیت در شبکه های بی سیم

2-5- بررسی و اعمال امنیت در شبکه های سیمی

2-6- بررسی و اعمال امنیت کانال بی سیم

2-7- بررسی و اعمال امنیت سیگنال

3- طراحی و پیاده سازی امنیت با روش های گوناگون در شبکه های بی سیم (1) با توجه به ماهیت کانال و سیگنال

3-1- طراحی و پیاده سازی امنیت سیگنال

3-2- طراحی و پیاده سازی امنیت کانال بی سیم

3-3- طراحی و پیاده سازی امنیت رمزگذاری در کانال

3-4- طراحی و پیاده سازی امنیت انتقال داده امن

4- طراحی و پیاده سازی امنیت با روش های گوناگون در شبکه های بی سیم (2) با توجه به نیازمندی های امنیت

4-1- طراحی و پیاده سازی امنیت Server

4-2- طراحی و پیاده سازی امنیت Client

4-3- طراحی و پیاده سازی امنیتارتباط بین Server و Client

4-4- طراحی و پیاده سازی پایداری ارتباط بین گره ها

4-5- طراحی و پیاده سازی نگهداری و ذخیره سازی اطلاعات

5- طراحی و پیاده سازی امنیت با روش های گوناگون در شبکه های بی سیم (3) با توجه به اصول نگهداری و ذخیره سازی اطلاعات

5-1- طراحی و پیاده سازی امنیت در ذخیره سازی

5-2- طراحی و پیاده سازی امنیت روش های انتقال

5-3- طراحی و پیاده سازی امنیت Backup

5-4- طراحی و پیاده سازی امنیت سرورهای موازی

دانلود استاندارد

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.