کتاب Red Hat RHCSA 9 Cert Guide
27 اردیبهشت 1402 کتاب های لینوکس بدون دیدگاه

Red Hat RHCSA 9 Cert Guide: EX200 (Certification Guide)

با راهنمای مطالعاتی Red Hat RHCSA 9 Cert Guide از انتشارات  Pearson IT Certification، پیشرو در یادگیری گواهینامه IT، برای موفقیت در آزمون Red Hat RHCSA 9 (EX200) یاد بگیرید، آماده شوید و تمرین کنید. دانش خود را با آزمون ها و تمرینات پایان فصل ارزیابی کنید مفاهیم کلیدی را برای امتحان مرور کنید. در این کتاب مشاور، نویسنده و مربی پیشرو لینوکس، Sander van Vugt  نکات آماده سازی و نکات تست زدن را با شما به اشتراک می گذارد، و به شما کمک می کند نقاط ضعف تان را شناسایی کنید و دانش مفهومی و مهارت های عملی خود را بهبود بخشید. مطالب به صورت مختصر و با تمرکز بر افزایش درک و حفظ موضوعات امتحانی ارائه شده است.

سرفصل ها:

Part I Performing Basic System Management Tasks

CHAPTER 1 Installing Red Hat Enterprise Linux

CHAPTER 2 Using Essential Tools

CHAPTER 3 Essential File Management Tools

CHAPTER 4 Working with Text Files

CHAPTER 5 Connecting to Red Hat Enterprise Linux 9

CHAPTER 6 User and Group Management

CHAPTER 7 Permissions Management

CHAPTER 8 Configuring Networking

Part II Operating Running Systems

CHAPTER 9 Managing Software

CHAPTER 10 Managing Processes

CHAPTER 11 Working with Systemd

CHAPTER 12 Scheduling Tasks

CHAPTER 13 Configuring Logging

CHAPTER 14 Managing Storage

CHAPTER 15 Managing Advanced Storage

Part III Performing Advanced System Administration Tasks

CHAPTER 16 Basic Kernel Management

CHAPTER 17 Managing and Understanding the Boot

Procedure

CHAPTER 18 Essential Troubleshooting Skills

CHAPTER 19 An Introduction to Automation with Bash Shell Scripting

Part IV Managing Network Services

CHAPTER 20 Configuring SSH

CHAPTER 21 Managing Apache HTTP Services

CHAPTER 22 Managing SELinux

CHAPTER 23 Configuring a Firewall

CHAPTER 24 Accessing Network Storage

CHAPTER 25 Configuring Time Services

CHAPTER 26 Managing Containers

CHAPTER 27 Final Preparation

CHAPTER 28 Theoretical Pre-Assessment Exam

Part V RHCSA 9 Practice Exams

RHCSA Practice Exam A

RHCSA Practice Exam B

APPENDIX A: Answers to the “Do I Know This Already?”

Quizzes and Review Questions

APPENDIX B: Red Hat RHCSA 9 Cert Guide: EX200 Exam

مشخصات:

نویسنده: Sander van Vugt

ناشر: ‎ Pearson IT Certification

سال انتشار: 2023

تعداد صفحات: 1590

حجم فایل: 15.37MB

در سایت هیواشبکه میتوانید به روز ترین کتابهای تخصصی شبکه و امنیت را به صورت رایگان دانلود کنید .