سرویس های ویندوز سرور 2022
28 فروردین 1401 آموزش های کاربردی بدون دیدگاه

معرفی سرویس های ویندوز سرور 2022

معرفی سرویس های ویندوز سرور 2022: ویندوز سرور ۲۰۲۲ یک سیستم عامل از خانواده بزرگ مایکروسافت است که در حال حاضر جدیدترین و آخرین نسخه از مجموعه ویندوزهای سروری است. رول ها و فیچرهای مختلف و متعدد ویندوز سرور به مدیران شبکه کمک میکند تا راحت تر بتوانند شبکه را کنترل و مدیریت نمایند و همین امر موجب افزایش محبوبیت ویندوز سرورها شد.
شرکت مایکروسافت به طور مداوم و هر چند سال یک بار نسخه جدیدی شامل ویژگی های جدید از ویندوز سرور را ارائه میکند. هر نسخه جدید از ویندوز سرور شامل رول و فیچرهای جدیدی است که قابلیت های جدیدی را در اختیار مدیران شبکه قرار می دهد. همچنین ممکن است برخی از رول و یا فیچرها که در نسخه های قبلی وجود داشت، در نسخه جدید به عنوان منسوخ شده در نظر گرفته شود.

ویندوز سرور ۲۰۲۲ شامل رول و فیچرهای متعددی است. درجدول زیر رول های (سرویس های) مربوط به هر نسخه ویندوز سرور 2022 آورده شده است.

سرویس های ویندوز سرور 2022

WINDOWS SERVER 2022 ROLES
Windows Server 2022 DatacenterWindows Server 2022 StandardRole servicesWindows Server roles available
YesYesActive Directory Certificate Services
YesYesActive Directory Domain Services
YesYesActive Directory Federation Services
YesYesAD Lightweight Directory Services
YesYesAD Rights Management Services
YesYesDevice Health Attestation
YesYesDHCP Server
YesYesDNS Server
YesYesFax Server
YesYesFile ServerFile and Storage Services
YesYesBranchCache for Network FilesFile and Storage Services
YesYesData DeduplicationFile and Storage Services
YesYesDFS NamespacesFile and Storage Services
YesYesDFS ReplicationFile and Storage Services
YesYesFile Server Resource ManagerFile and Storage Services
YesYesFile Server VSS Agent ServiceFile and Storage Services
YesYesiSCSI Target ServerFile and Storage Services
YesYesiSCSI Target Storage ProviderFile and Storage Services
YesYesServer for NFSFile and Storage Services
YesYesWork FoldersFile and Storage Services
YesYesStorage ServicesFile and Storage Services
YesYesHost Guardian Service
Yes; including Shielded Virtual MachinesYesHyper-V
YesNoNetwork Controller
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceNetwork Policy and Access Services
YesYesPrint and Document Services
YesYesRemote Access
YesYesRemote Desktop Services
YesYesVolume Activation Services
YesYesWeb Services (IIS)
YesYesWindows Deployment Services
NoNoWindows Server Essentials Experience
YesYesWindows Server Update Services

فیچرهای (Features) ویندوز سرور 2022

WINDOWS SERVER 2022 FEATURES
Windows Server 2022 DatacenterWindows Server 2022 StandardWindows Server Features available
YesYes.NET Framework 3.5
YesYes.NET Framework 4.8
YesYesBackground Intelligent Transfer Service (BITS)
YesYesBitLocker Drive Encryption
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceBitLocker Network Unlock
YesYesBranchCache
YesYesClient for NFS
YesYesContainers
YesYesData Center Bridging
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceDirect Play
YesYesEnhanced Storage
YesYesFailover Clustering
YesYesGroup Policy Management
YesNoHost Guardian Hyper-V Support
YesYesI/O Quality of Service
YesYesIIS Hostable Web Core
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceInternet Printing Client
YesYesIP Address Management (IPAM) Server
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceLPR Port Monitor
YesYesManagement OData IIS Extension
YesYesMedia Foundation
YesYesMessage Queueing
InstalledInstalledMicrosoft Defender Antivirus
YesYesMultipath I/O
YesYesMultiPoint Connector
YesYesNetwork Load Balancing
YesYesNetwork Virtualization
YesYesPeer Name Resolution Protocol
YesYesQuality Windows Audio Video Experience
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceRAS Connection Manager Administration Kit (CMAK)
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceRemote Assistance
YesYesRemote Differential Compression
YesYesRemote Server Administration Tools (RSAT)
YesYesRPC over HTTP Proxy
YesYesSetup and Boot Event Collection
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceSimple TCP/IP Services
InstalledInstalledSMB 1.0/CIFS File Sharing Support
YesYesSMB Bandwidth Limit
YesYesSMTP Server
YesYesSNMP Service
YesYesSoftware Load Balancer
YesYesSoftware Migration Service
YesYesSoftware Migration Service Proxy
YesYesStorage Replica
YesYesSystem Data Archiver
YesYesSystem Insights
YesYesTelnet Client
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceTFTP Client
YesYesVM Shielding Tools for Fabric Management
YesYesWebDAV Redirector
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceWindows Biometric Framework
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceWindows Identity Foundation 3.5
YesYesWindows Internal Database
InstalledInstalledWindows PowerShell 5.1
YesYesWindows PowerShell 2.0 Engine
YesYesWindows PowerShell Desired State Configuration Service
YesYesWindows PowerShell Web Access
YesYesWindows Process Activation Service
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceWindows Search Service
YesYesWindows Server Backup
YesYesWindows Server Migration Tools
YesYesWindows Standards-Based Storage Management
YesYesWindows Subsystem for Linux
Yes, when installed as Server with Desktop ExperienceYes, when installed as Server with Desktop ExperienceWindows TIFF IFilter
YesYesWinRM IIS Extension
YesYesWINS Server
YesYesWireless LAN Service
InstalledInstalledWoW64 support
Installed with Server with Desktop ExperienceInstalled with Server with Desktop ExperienceXPS Viewer

هیواشبکه

خدمات ما در مجموعه هیواشبکه شامل :

شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.