Security Monitoring with Cisco Security MARS
1 شهریور 1395 کتاب های سیسکو بدون دیدگاه

Security Monitoring with Cisco Security MARS

این کتاب به شما کمک می کند پیاده سازی یک MARS را برنامه ریزی کنید و taskهای مدیریت و نصب را که انتظار دارید بیاموزید. MARS یک راه حل برای دریافت Log های روتر، سوییچ، فایروال، IPS، آنتی ویروس ها همچنین Log های سرورها و آنالیز و به هم ربط دادن آن هاست. همچنین کتاب Security Monitoring with Cisco Security MARSبه شما می آموزد چگونه از ویژگی های پیشرفته این محصول از قبیل parser سفارشی، Network Admission Control) NAC)، عملیات کنترلی سراسری استفاده نمایید.

سرفصل ها:

Part I Introduction to CS-MARS and Security Threat Mitigation

Chapter 1: Introducing CS-MARS

Chapter 2: Regulatory Challenges in Depth

Chapter 3: CS-MARS Deployment Scenarios

Part II CS-MARS Operations and Forensics

Chapter 4: Securing CS-MARS

Chapter 5: Rules, Reports, and Queries

Chapter 6: Incident Investigation and Forensics

Chapter 7: Archiving and Disaster Recovery

Part III CS-MARS Advanced Topics

Chapter 8: Integration with Cisco Security Manager

Chapter 9: Troubleshooting CS-MARS

Chapter 10: Network Admission Control

Chapter 11: CS-MARS Custom Parser

Chapter 12: CS-MARS Global Controller

مشخصات کتاب :

نویسنده: Chris JacksonGary Halleen, Greg Kellogg

ناشر: Cisco Press

سال نشر: 2007

تعداد صفحات: 335

حجم: 18.3

در کتابخانه ی هیواشبکه کتابهای بسیاری در زمینه ی سیسکو وجود دارد با مراجعه به کتاب های سیسکو می توانید آنها را مشاهده و دانلود کنید.