System Center 2012 Configuration Manager
23 مرداد 1395 کتاب های مایکروسافت بدون دیدگاه

System Center 2012 Configuration Manager

این کتاب مرجع جامع و راهنمای فنی Microsoft System Center Configuration Manager 2012 می باشد. تیمی از نویسندگان متخصص گام به گام عناوین مرتبط در هر منطقه را ارائه می دهند تا به متخصصان IT کمک کنند تا بتوانند Configuration Manager 2012 برای نیازهایشان بهینه سازی کنندو سرانجام با موفقیت از آن استفاده کنند. ابتدا نویسندگان با معرفی Configuration Manager 2012 و اهداف آن شروع می کنند و سپس توضیح می دهند چگونه به broader System Center product suite متناسب خواهد شد.

سرفصل ها:

Introduction

PART I – Configuration Manager Overview and Concepts

Chapter1: Configuration Management Basics

Chapter2: Configuration Manager Overview

Chapter3: Looking Inside Configuration Manager

PART II – Planning, Design, and Installation

Chapter4: Architecture Design Planning

Chapter5: Network Design

Chapter6: Installing System Center 2012 Configuration Manager

Chapter7: Migrating to System Center 2012 Configuration Manager

PART III – Configuration Manager Operations

Chapter8: The Configuration Manager Console

Chapter9: Configuration Manager Client Management

PART IV – Software and Configuration Management

Chapter10: Managing Compliance

Chapter11: Packages and Programs

Chapter12: Creating and Managing Applications

Chapter13: Distributing and Deploying Applications

Chapter14: Software Update Management

Chapter15: Mobile Device Management

Chapter16: Endpoint Protection

Chapter17: Configuration Manager Queries

Chapter18: Reporting

Chapter19: Operating System Deployment

PART V – Administering System Center Configuration Manager

Chapter20: Security and Delegation in Configuration Manager

Chapter21: Backup, Recovery, and Maintenance

مشخصات:

نویسنده: Byron Holt, Greg Ramsey, Kerrie Meyler, Marcus Oh, Jason Sandys

ناشر: Sams Publishing

سال نشر: 2012

تعداد صفحات: 1360

حجم: 55.4 MB