UNIX: The Textbook, Third Edition
30 دی 1398 کتاب های لینوکس بدون دیدگاه

UNIX: The Textbook, Third Edition

ویرایش سوم از کتاب UNIX: The Textbook راهنمای جامعی از سیستم عامل مدرن قرن بیست و یکم یعنی یونیکس ارائه می دهد. این کتاب از PC-BSD و Solaris نمایندگان شاخه های اصلی خانواده UNIX، استفاده می کند تا مفاهیم کلیدی را شرح دهد. ویرایش جدید از این کتاب موضوعاتی را پوشش می دهد که در ویرایش های گذشته نبودند مانند یک فصل در خصوص زبان برنامه نویسی پایتون و استفاده از آن در یونیکس، همچنین آموزش کامل دستور git با Github و چهار فصل جدید در برنامه نویسی سیستم UNIX و API که در نسخه ی پیشین وجود نداشت.

 

سرفصل ها :

CHAPTER 1: Overview of Operating Systems
CHAPTER 2: A “Quick Start” into the UNIX Operating System
CHAPTER 3: Editing Text Files
CHAPTER 4: Files and File System Structure
CHAPTER 5: File Security
CHAPTER 6: Basic File Processing
CHAPTER 7: Advanced File Processing
CHAPTER 8: File Sharing
CHAPTER 9: Redirection and Piping
CHAPTER 10: Processes
CHAPTER 11: Networking and Internetworking
CHAPTER 12: Introductory Bourne Shell Programming
CHAPTER 13: Advanced Bourne Shell Programming
CHAPTER 14: Introductory C Shell Programming
CHAPTER 15: Advanced C Shell Programming
CHAPTER 16: Python
CHAPTER 17: NIX Tools for Software Development
CHAPTER 18: System Programming I: File System Management
CHAPTER 19: System Programming II: Process Management and Signal Processing
CHAPTER 20: System Programming III: Interprocess Communication
CHAPTER 21: System Programming IV: Practical Considerations
CHAPTER 22: UNIX X Window System GUI Basics
CHAPTER 23: UNIX System Administration Fundamentals
CHAPTER 24: ZFS Administration and Use
CHAPTER 25: Virtualization Methodologies

مشخصات:

نویسنده: Mansoor Sarwar, Robert M. Koretsky

ناشر: Chapman and Hall/CRC

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات: 1380

حجم فایل: 32.1MB

برای مشاهده و دانلود کتابهای بیشتر در این زمینه به کتاب های لینوکس مراجعه نمایید.