Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012
21 بهمن 1395 دوره های شبکه و امنیت بدون دیدگاه

معرفی دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 اگر شما جز آن دسته از دانشجویانی هستید که پیش از این دوره MCITP 2008  را گذرانده اید برای اخذ مدرک MCSA 2012 نیاز به گذراندن 3 دوره با کد آزمون 410-70 , 411-70 , 412-70 نخواهید داشت بلکه تنها با گذراندن یک دوره 417-70 میتوانید مهارت خود را ارتقا دهید .

در صورتی که مدارک زیر را قبل از این اخذ کرده اید با گذراندن دوره معرفی دوره Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 با کد آزمون 417-70 میتوانید مدرک خود را به MCSA 2012 ارتقا دهید .

مدارک پیش نیاز MCSA 2012

MCSA: Windows Server 2008

MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008

MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

MCITP: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2

MCITP: Enterprise Messaging Administrator 2010

MCITP: Lync Server Administrator 2010

MCITP: SharePoint Administrator 2010

MCITP: Enterprise Desktop Administrator on Windows 7

MCDST: Windows XP

MCSE: Windows 2000

MCSA: Windows 2000

MCSA: Security on Windows 2000

MCSA: Security on Windows 2003

MCSA: Windows Server 2003

MCSE: Security on Windows 2000

MCSE: Security on Windows 2003

MCSE: Windows Server 2003

MCSA: Messaging on Windows Server 2000

MCSA: Messaging on Windows Server 2003

MCSE: Messaging on Windows Server 2000

MCSE: Messaging on Windows Server 2003

سرفصل های دوره ی  Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 شامل :

Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2012

Module 2: Managing Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell

Module 3: Managing Storage in Windows Server 2012

Module 4: Implementing Network Services

Module 5: Implementing Remote Access

Module 6: Implementing Failover Clustering

Module 7: Implementing Hyper-V

Module 8: Implementing Failover Clustering with Windows Server 2012 R2 Hyper-V

Module 9: Implementing Secure Data Access for Users and Devices

Module 10: Implementing AD DS

Module 11: Implementing AD FS

Module 12: Monitoring and Maintaining Windows Server 2012

Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2012

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 : در این فصل به تشریح چگونگی نصب و پیکربندی های بعد از نصب سیستم عامل ، انواع نصب سیستم عامل به صورت گرافیکی و core و ملاحضاتی که برای نصب باید در نظر گرفت پرداخته خواهد شد و در باره قابلیت های جدید ویندوز سرور 2012 نیز صحبت میشود .

درس های فصل:

نصب ویندوز سرور 2012 R2
پیکربندی ویندوز سرور 2012 و 2012R2
پیکربندی مدیریت از راه دور ویندوز سرور 2012 و 2012R2

موضوعات کارگاه عملی:

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012R2

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

نصب ویندوز سرور 2012 R2
پیکربندی ویندوز سرور 2012 و 2012R2
پیکربندی مدیریت از راه دور ویندوز سرور 2012 و 2012R2

Module 2: Managing Windows Server 2012 by Using Windows PowerShell

در این فصل در باره ابزارهای مدیریتی ویندوز سرور 2012 از جمله ویندوز پاورشل و server manager صحبت میشود .

درس های فصل:

مروری بر ویندوز پاورشل
استفاده از ویندوز پاورشل برای مدیریت AD DS
مدیریت سرور ها با ویندوز پاورشل

موضوعات کارگاه عملی:

مدیریت ویندوز سرور 2012 با ابزار ویندوز پاورشل

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح دستورات ویندوز پاورشل
استفاده از ویندوز پاورشل برای مدیریت ADDS
مدیریت ویندوز سرور 2012 با ویندوز پاور شل

Module 3: Managing Storage in Windows Server 2012

در این فصل به تشریح منابع ذخیره سازی در ویندوز سرور 2012 میپردازد .

درس های فصل:

ویژگی storage در ویندوز سرور 2012
پیکربندی iSCSI storage
پیکربندی storage space ویندوز سرور 2012
پیکربندی branch cache در ویندوز سرور 2012

موضوعات کارگاه عملی:

مدیریت storage در ویندوز سرور 2012

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح قابلیت storage در ویندوز سرور 2012
پیکربندی iSCSI storage
پیکربندی storage space ویندوز سرور 2012
پیکربندی branch cache در ویندوز سرور

Module 4: Implementing Network Services

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 : در این فصل  به چگونگی پیکربندی دو سرویس مهم DNS و DHCP پرداخته میشود و در باره ی قابلیت های نظیر IPAM و NAP توضیح داده میشود.

درس های فصل:

پیاده سازی و پیکربندی DNS  و DHCP
پیاده سازی IPAM
مدیریت IP address space with IPAM
مروری بر NAP
پیاده سازی NAP

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی سرویسهای شبکه

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

پیاده سازی ساختار DNS  و DHCP
پیاده سازی IPAM
مدیریت IP address space with IPAM
مروری بر NAP
پیاده سازی NAP

{tab فصل5}

Module 5: Implementing Remote Access

در این فصل درباره گزینه های مربوط به مدیریت از راه دور ویندوز سرور 2012 پرداخته میشود . درباره شرایط راه اندازی  Direct access  و  VPN پیاده سازی و مدیریت آنها در محیط ویندوز سرور 2012 صحبت خواهد شد .

درس های فصل:

مروری بر Remote access
پیاده سازی سازی Direct access  با استفاده از getting started wizarf
پیاده سازی و مدیریت مباحث پیشرفته تری از زیر ساخت Direct access
راه اندازی VPN

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی Direct access

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

نصب و مدیریت remote access  در ویندوز سرور 2012
پیاده سازی Direct access به وسیله ی getting started wizard
پیاده سازی و مدیریت مباحث پیشرفته تری از زیر ساخت Direct access
راه اندازی VPN در ویندوز سرور 2012

{tab فصل6}

Module 6: Implementing Failover Clustering

در این درس درباره راه اندازی و پیاده سازی و مدیریت قابلیتی به نام failover clustering توضیح داده میشود که برای فراهم کردن  High availability کاربردی دارد .

درس های فصل:

مروری بر Failover clustering
پیاده سازی Failover clustering
پیکربندی highly available application and service  یک failover cluster
پشتیبانی از failover cluster
پیاده سازی multsite failover cluster

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی failover clustering

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح مفاهیم failover cluster
پیاده سازی یک failover cluster
highly available application and service  یک failover cluster
پشتیبانی از failover cluster
پیاده سازی multsite failover cluster

Module 7: Implementing Hyper-V

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 : در این فصل درمورد مبحث Hyper-v ، پیاده سازی ، مدیریت   و پشتیبانی از ماشینهای مجازی توضیح داده خواهد شد و بعد از آن درباره مباحث networking and storage هم به تفصیل بحث و بررسی خواهد شد .

درس های فصل:

پیکربندی hyper-v servers
پیکربندی hyper-v storage
پیکربندی hyper-v networking
پیکربندی hyper-v virtual machine

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی server virtualization با hyper-v

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

پیکربندی hyper-v servers
پیکربندی hyper-v storage
پیکربندی hyper-v networking
پیکربندی hyper-v virtual machine

{tab فصل8}

Module 8: Implementing Failover Clustering with Windows Server 2012 R2 Hyper-V

در این فصل به چگونگی راه اندازی ، مدیریت ماشین های مجازی Hyper-v در یک failover cluster میپردازد .

درس های فصل:

مروری بر راه اندازی Hyper-v با استفاده از تکنولوژی failover clustering
پیاده سازی ماشین های مجازی hyper-v بر روی failover clustering
پیاده سازی قابلیت انتقال ماشین های مجازی hyper-v بر روی ویندوز سرور 2012
پیاده سازی همسان سازی ها میان hyper-v  ها

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی failover clustering  در hyper-v ویندوز سرور 2012

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

مروری بر راه اندازی Hyper-v با استفاده از تکنولوژی failover clustering
پیاده سازی ماشین های مجازی hyper-v بر روی failover clustering
پیاده سازی قابلیت انتقال ماشین های مجازی hyper-v بر روی ویندوز سرور 2012
پیاده سازی همسان سازی ها میان hyper-v  ها

Module 9: Implementing Secure Data Access for Users and Devices

دراین فصل به چگونگی پیکربندی دسترسی به دیتا به صورت ایمن برای کاربران و دستگاهها میپردازد که برای رسیدن به این هدف پیاده سازی مبحث Dynamic access control مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

درس های فصل:

مروری بر Dynamic access control
پیاده سازی اجزاء Dynamic access control
پیاده سازی DAC برای Access control
پیاده سازی access denied assistance
پیاده سازی و مدیریت work folder

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی secure file access

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

تشریح dynamic access control
پیاده سازی اجزاء Dynamic access control
پیاده سازی DAC برای Access control
پیاده سازی access denied assistance
پیاده سازی و مدیریت work folder

Module 10: Implementing AD DS

Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 : در این فصل پیاده سازی AD DS در ویندوز سرور 2012 مورد بررسی قرار می گیرد ، مواردی که در این فصل به آن پرداخته میشود شامل : راه اندازی و پیکربندی AD DS با استفاده از راه اندازی service account , group policy و…

درس های فصل:

راه اندازی AD DS domain controllers
پیکربندی AD DS domain controllers
پیاده سازی service accounts
پیاده سازی group policy  در AD DS
مروری بر   windows azure active directory
پشتیبانی از AD DS

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی AD DS
خطایابی و مدیریت AD DS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

راه اندازی AD DS domain controllers
پیکربندی AD DS domain controllers
پیاده سازی service accounts
پیاده سازی group policy  در AD DS
مروری بر   windows azure active directory
پشتیبانی از AD DS

{tab فصل11}

Module 11: Implementing AD FS

در این فصل به راه اندازی AD FS و web application proxy پرداخته میشود

درس های فصل:

مروری بر AD FS
پیاده سازی AD FS
پیاده سازی AD FS برای یک سازمان
پیاده سازی AD FS در یک business to business federation scnario
پیاده سازی web application  proxy
پیاده سازی workplace join

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی AD FS

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

مروری بر AD FS
پیاده سازی AD FS
پیاده سازی AD FS برای یک سازمان
پیاده سازی AD FS در یک business to business federation scnario
پیاده سازی web application  proxy
پیاده سازی workplace join

Module 12: Monitoring and Maintaining Windows Server 2012

در این فصل درباره چگونگی مونیتور کردن و پشتیبانی ویندوز سرور 2012 بحث و بررسی می شود و سر فصل هایی مانند  performance monitor  ، data controller set ، server backup وتکنولوژی های recovery  را در بر میگیرد.

درس های فصل:

مونیتورینگ در ویندوز سرور 2012
پیاده سازی windows server backup
پیاده سازی server and data recovery

موضوعات کارگاه عملی:

پیاده سازی و پشتیبانی ویندوز سرور 2012

بعد از اتمام این دوره شما قادر خواهید بود:

مونیتورینگ در ویندوز سرور 2012
پیاده سازی windows server backup
پیاده سازی server and data recovery

آزمون دوره کد 417-70

بودجه بندی سوالات دوره ی Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 با کد آزمون 717-70  به صورت زیر است :

 Exam 70-410
install and configure server
configure server role and feature
confiqure hyper-v
install and administrator active directory

Exam 70-411
Deploy and manage and maintain servers
Configure network services and access
Configure a network policy server (NPS) infrastructure
Configure and manage Active Directory
Configure and manage Policy

Exam 70-412
Configure and manage high availability
Configure file and storage solutions
implement business continuty and disaster recovery
Configure Network services

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

سایت علمی آموزشی هیواشبکه

سایت طراحی و بهینه سازی سایت هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.

                                                Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012         Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012         Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012        Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012