مدیریت تنظیمات کاربری شبکه
21 خرداد 1396 دوره های شبکه فنی حرفه ای / دوره های عمومی شبکه بدون دیدگاه

مدیریت تنظیمات کاربری شبکه

نام استاندارد: مدیریت تنظیمات کاربری شبکه

تاریخ شروع اعتبار: 93/4/1

کد استاندارد: 2523-53-014-1

توضیحی مختصر درباره این استاندارد

مدیریت تنظیمات کاربری شبکه : این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور مدیریت تنظیمات کاربردی شبکه است. عناصر شایستگی حساب باز کردن برای گروههای کاربری، آماده سازی و نصب نرم افزار بازیافت، مجازی سازی، راه اندازی پست الکترونیک کاربران، مدیریت فایل و نصب Print Service در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی فنی و حرفه ای احصاء گردیده است.

ویژگی های کارآموز ورودی:

حداقل میزان تحصیلات: دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر کار و دانش ـ دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای ـ برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و 1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

شایستگی پیش نیاز: گذراندن بسته نصب و نگهداری لینوکس

طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

سرفصلهای این استاندارد فنی و حرفه ای

عنصر شایستگیمعیار عملکرد
1- حساب باز کردن برای گروههای کاربری

1-1- انتخاب گروههای شبکه

1-2- ایجاد گروهها

1-3- پیاده سازی سیاستهای نگهداری و پالسی گروهها

1-4- ایجاد حسابهای کاری یا اکانت

1-5- انتصاب کاربران شبکه و مدیریت آنها

1-6- ایجاد واحدهای سازمانی کاربران

1-7- ایجاد مدیریت دستیابی به منابع

1-8- ایجاد امنیت بر گروهها

1-9- آماده سازی منابع برای کاربران

1-10- تست گروهها

2- آماده سازی و نصب نرم افزار بازیافت

2-1- انتخاب نرم افزار بازیافت

2-2- اجرای نصب و راه اندازی نرم افزار بازیافت

2-3- مدیریت بازیافت اطلاعات

2-4- تست انجام بازیافت

3- مجازی سازی

3-1- انتخاب نرم افزارهای مجازی سازی

3-2- نصب نرم افزارهای مجازی سازی

3-3- شبکه سازی نرم افزارهای مجازی

3-4- ایجاد کاربر راه دور remote user

3-5- تست مدیریت کاربر راه دور remote user

3-6- نحوه اجرا و کنترل اجرا

3-7- پیکربندی ابزار مجازی سازی

4- راه اندازی پست الکترونیک کاربران

4-1- انتخاب نرم افزار پست الکترونیک

4-2- نصب نرم افزار پست الکترونیک

4-3- پیکربندی پست الکترونیک

4-4- تنظیمات کاربری پست الکترونیک

4-5- تست اجرا و ارسال و دریافت email

5- مدیریت فایل

5-1- انتخاب مدیریت فایل

5-2- نصب نرم افزار مدیریت فایل

5-3- پیکربندی نرم افزار

5-4- تنظیمات کاربری مدیر فایل

5-5- ارسال فایل اتصال گرا

5-6- ارسال فایل غیراتصال گرا

5-7- تست اجرا و ارسال دریافت فایل ftp

6- نصب print service

6-1- انتخاب print service

6-2- نصب print service

6-3- تست print service

6-4- تنظیمات کاربری print service

6-5- کنترل print service

دانلود استاندارد

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.

  twitter            linkedin          مدیریت تنظیمات کاربری شبکه        Telegram.me/HivaNetwork