Windows Command Line Administration Instant Reference
27 اسفند 1398 کتاب های مایکروسافت بدون دیدگاه

Windows Command Line Administration Instant Reference

با این که برنامه های رابط گرافیکی خوب هستند و سطح کاربری قابل توجهی فراهم می کنند اما کمی سنگین و ناکارآمد هستند. خط فرمان یک بخش ضروری از تجربه ی مدیریت در اختیار قرارمی دهد اگر admin بخواهد شب به خانه برود یا تعطیلات آخر هفته را در جایی غیر از کار بگذراند. با استفاده از دستورات خط فرمان با تلاش بسیار کمتر می تواند نتایج سریعتری را ارائه دهد. علاوه بر این خط فرمان می تواند بطور اتوماتیک کار کند که این باعث می شود شما به هیچ وجه نیازی به انجام دستی برخی کارها نداشته باشید. شما می توانید اجازه دهید کامپیوتر آنها را انجام دهد در حالی که شما می توانید فنجان قهوه ی خود را بنوشید و با دوست خود گفت وگو کنید. بنابراین کتاب Windows Command Line Administration Instant Reference مرجعی از دستورات رایج خط فرمان در اختیار شما قرار می دهد و نمونه هایی از کاربرد آنها برای کمک به شما در جلوگیری از خطاهای احتمالی فراهم می کند. خلاصه اینکه اگر می خواهید برای انجام کاری غیر از اضافه کردن کاربران به سرور وقت بگذارید به این کتاب احتیاج دارید.

سرفصل ها:

Part I: Command Line Basics
Chapter 1: Configuring the Local Machine
Chapter 3: Automating Tasks
Part II: Managing Data
Chapter 4: Working with File and Directory Objects
Chapter 5: Administering File and Directory Content
Chapter 6: Managing the Hard Drive
Chapter 7: Securing the Data
Part III: Managing the Network
Chapter 8: Managing the Network
Chapter 9: Working with TCP/IP
Chapter 10: Creating System Connections
Part IV: Interacting with Active Directory
Chapter 11: Configuring Directory Services
Chapter 12: Working with Directory Objects
Part V: Performing Diagnostics
Chapter 13: Monitoring System Events
Chapter 14: Monitoring System Performance
Part VI: Performing Maintenance
Chapter 15: Performing Basic Maintenance
Chapter 16: Managing System Users
Chapter 17: Securing the System
Chapter 18: Interacting with the Registry
Part VII: Creating Batch Files
Chapter 19: Changing the Batch File Environment
Chapter 20: Working at the Command Prompt
Chapter 21: Creating and Testing Batch Files
Part VIII: Creating Scripts
Chapter 22: Discovering Scripting Basics
Chapter 23: Using the Scripting Objects
Chapter 24: Creating Advanced Scripting Examples

مشخصات کتاب:

نویسنده: John Paul Mueller

ناشر: Sybex

سال نشر: 2010

تعداد صفحات:  576

حجم: 5.54MB