ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم
18 خرداد 1396 دوره های امنیت / دوره های شبکه فنی حرفه ای بدون دیدگاه

ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم

عنوان استاندارد: ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم

تاریخ تدوین استاندارد: 93/4/1

کد استاندارد: 1-028-53-2523

توضیحی مختصر درباره این استاندارد فنی و حرفه ای

ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور چگونگی امنیت بوسیله نرم افزاری شبکه های بیسیم در شبکه های بی سیم است. عناصر شایستگی شناسایی انواع نرم افزار امنیت در شبکه های بیسیم، نصب انواع نرم افزار امنیت در شبکه های بیسیم، تنظیم نرم افزارهای امنیت در شبکه های بیسیم، بروزرسانی نرم افزارهای امنیت در شبکه های بیسیم و انجام کار و مدیریت نرم افزاری امنیت در شبکه های بیسیم در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی حرفه ای احصا، گردیده است.

حداقل میزان تحصیلات: دارا بودن دیپلم متوسط کامپیوتر کار و دانش ـ دیپلم متوسط کامپیوتر هنرستان های فنی و حرفه ای ـ برای سایر دیپلم ها با گذراندن دوره های مهارت های هفت گانه ICDL یا گذراندن دوره های آموزشی ICDL (درجه 2 و1) یا کاربر رایانه یا رایانه کار درجه 2

حداقل توانایی جسمی و ذهنی: سلامت کامل جسمانی و روانی

شایستگی پیش نیاز: گذراندن بسته امکان سنجی امنیت شبکه

طول دوره آموزش: 64 ساعت

زمان آموزش نظری: 16 ساعت

زمان آموزش عملی: 48 ساعت

سرفصلهای این استاندارد فنی و حرفه ای

عنصر شایستگیمعیار عملکرد
1- شناسایی انواع نرم افزار امنیت در شبکه های بیسیم

1-1- شناسایی از نظر سرعت

1-2- شناسایی از نظر مسافت

1-3- شناسایی از نظر تعداد کاربران و ترافیک

1-4- شناسایی از نظر سطح امنیت

2- نصب انواع نرم افزار امنیت در شبکه های بیسیم

2-1- تعیین هدف نصب

2-2- بررسی وضعیت فعلی (قبل از نصب)

2-3- تطبیق ماشین با شرایط نرم افزار قبل از نصب

2-4- انجام نصب و تهیه گزارش در حین نصب

2-5- تایید نصب صحیح و درست

3- تنظیم نرم افزار امنیت در شبکه های بیسیم

3-1- شناسایی نرم افزار مناسب

3-2- مدل سازی امنیت

3-3- تنظیم نرم افزارها با توجه به سیاست گذاری و مدل سازی

4- بروزرسانی نرم افزارهای امنیت در شبکه های بیسیم

4-1- تشخیص لزوم بروزرسانی

4-2- بروزرسانی نرم افزارهای امنیت در شبکه های بیسیم

5- انجام کار و مدیریت نرم افزاری امنیت در شبکه های بیسیم

5-1- سیاست گذاری مدیریت

5-2- ارایه روش مناسب مدیریت

5-3- انجام مدیریت نرم افزاری امنیت در شبکه های بیسیم

دانلود استاندارد

مطالعه بیشتر دوره های تخصصی در آموزشگاه هیواشبکه

هیواشبکه

ما در مجموعه هیواشبکه شامل :
شرکت فنی و مهندسی هیوانوآوران داده گستر : مجری طراحی ، پیاده سازی ، پشتیبانی پروژه های شبکه و امنیت در استان گیلان – رشت و شهرها و استانهای همجوار
آموزشگاه تخصصی هیواشبکه : برگزار کننده دوره های تخصصی شبکه و امنیت ، پیکربندی سرور HP ، مجازی سازی ، MCSA 2016 ، نتورک و … به صورت حضوری با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای و آموزش کارکنان دولت در رشت ، استان گیلان و به صورت مجازی در سراسر کشور
در خدمت شما عزیزان هستیم.


  twitter             linkedin          ایمن سازی نرم افزاری شبکه های بی سیم        Telegram.me/HivaNetwork